aktuální nabídka kontakt reference
logo SPECIÁLNÍ NABÍDKA


Jsme účetní firma, která zpracovává účetnictví a mzdovou agendu malých a středních firem. Našimi zákazníky jsou obchodní a výrobní firmy, společenství vlastníků jednotek, restaurace a bytová družstva (viz reference). Vzděláváme se v systému certifikace účetních ISU a na pravidelných školeních vzdělávacích agentur. Máme individuální přístup k zákazníkům a ceny jsou stanoveny dohodou.
Doba trvání 10 let


- řazení dokladů
- vedení pokladní knihy
-knihy faktur
-evidence DPH
-evidence majetku
- výkaz zisku a ztrát
- rozvaha
-hlavní kniha
-daňové přiznání vč. přílohy a výkazů


- vedení jednoduchého účetnictví
- řazení dokladů
- vedení pokladní knihy
-knihy faktur
-evidence DPH
-evidence majetku
- peněžník deník s analytickým členěním příjmů a výdajů
- daňové přiznání
- přehled pro zdravotní pojišťovny
-přehled pro Správu sociálního pojištění


- přihlášky organizace
- přihlášky a odhlášky zaměstnanců
- u velkých organizací zpracování dávek nemocenského pojištění
- výplatní pásky
- výplatnice
- mzdové listy
- výkazy pro zdravotní pojišťovny a Sociální zabezpečení
- rekapitulace mzdových nákladú měsíční a roční
- zpracování výkazů pro FÚ a vyúčtování daní z příjmu
mailto:kaplik@cbox.cz